Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Web

Какви промени в електронната търговия ще има след „Омнибусната директива“?

За транспонирането ѝ в България се очаква да претърпят изменения Законът за електронната търговия и Законът за защита на потребителите

Какви промени в електронната търговия ще има след „Омнибусната директива“?

Снимка: Johnny McClung, unsplash

Автор: адвокат Невена Янева

На хоризонта се задават нови правила за защита на потребителите, които отчитат развитието и дигитализацията на търговията и имат за цел по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС. Новите правила са предвидени в Директива (ЕС) 2019/2161, която влезе в сила на 7 януари 2020 г. и получи наименованието „Омнибусна директива“, тъй като изменя 4 други потребителски директиви.  Ето някои от новите изисквания, които търговците ще трябва да спазват.

1. Отчитане на дигитализацията, като се предвиждат нови правила за:

a) Нелоялни търговски практики

„Омнибусната директива“ въвежда в правото на защита на потребителите понятието „онлайн място за търговия“, с което получават дефиниция платформи за електронна търговия като eMAG.bg, OLX.bg, Grabo.bg, Booking.com и др. Тези платформи предлагат услуга, която събира на едно място различни търговци и позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с тях, т.е. крайният потребител получава достъп до предлаганата стока или услуга опосредено чрез тази платформа. В такива случаи Директивата изисква към офертата да се посочва дали продуктът или услугата, достъпни за потребителите чрез тази платформа, се предлагат от търговец или от друг потребител. Например, продавачът в OLX.bg може да бъде както търговец, така и друг потребител (физическо лице), за което купувачът трябва да бъде уведомен още в офертата. По този начин, ако стоката или услугата не се предлагат от търговец, купувачът ще е наясно, че няма да може да се ползва от защитата на потребителското право.

Още по темата


Дигитализацията в електронната търговия е отчетена и с нови правила за търсачките, които позволяват на потребителите да търсят продукти, предлагани от различни търговци, по ключови думи. Например, потребителят може да използва търсачката на eMAG.bg, за да търси по ключова дума „телевизор“, при което ще му бъдат показани като резултат подредени по определен начин оферти за телевизори, предлагани от различни търговци. Доставчикът на услугата „онлайн място за търговия“ (в нашия пример eMAG.bg) вече ще има задължението да предостави на потребителя обща информация относно основните параметри, определящи класирането на офертите, представени на потребителя в резултат на заявката за търсене. Тази информация трябва да е предоставена в специален раздел на онлайн интерфейса и до нея трябва да има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени офертите. Ако търговците не изпълнят това изискване и не предоставят посочената информация на потребителите, това ще се счита за заблуждаващо бездействие от тяхна страна (т.е. нелоялна търговска практика), за което ще бъдат санкционирани. Подобни правила за търсачките, насочени към по-добра прозрачност, са предвидени и с нов регламент, който се прилага от 12 юли 2020 г. и ще регулира отношенията между доставчиците на онлайн места за търговия, от една страна, и търговците, които ги използват, за да предлагат стоките или услугите си, от друга страна.

Към списъка с нелоялни търговски практики се добавят и случаите, в които търговците представят фалшиви потребителски отзиви за продукти или услуги. Така например на търговците ще бъде забранено да дават фалшиви потребителски препоръки под формата на „харесвания“ в социалните мрежи, които са направени от търговеца или от упълномощени от него лица. На санкция ще подлежи не само активното публикуване на фалшиви потребителски отзиви, но и подвеждащото информиране на потребителите, че отзивите са оставени от други потребители, използвали продукта, когато това не е проверено от търговеца.  Ангажимент на търговеца ще бъде да посочи дали и какви мерки е предприел, за да гарантира, че отзивите, до които е дал достъп, са публикувани от потребители, които действително са използвали неговите услуги или продукти. Също така търговецът ще трябва да посочи дали публикува всички отзиви или само позитивните. Съответно, ако не е предприел такива мерки за проверка, това също трябва да бъде упоменато. Такъв пример би бил форум, който се поддръжа от търговеца, но в който изразяват мнение всякакви лица, без оглед на това дали са използвали неговите услуги или продукти. Тогава ангажиментът на търговеца ще приключи с посочването на това, че за изразените във форума мнения той не е направил предварителна проверка.

Търговците трябва да бъдат запознати много добре кои техни действия или бездействия биха се квалифицирали като нелоялни (заблуждаващи или агресивни) търговски практики, за да минимизират риска от административни санкции или от договорна отговорност към потребителите.
 
b) Допълнителна информация за потребителите

Основен принцип в защитата на потребителите е предоставянето на достатъчна информация, защото те трябва да имат доверие и да разбират какво пазаруват, доколкото те са основен участник в търговията, осъществявана в единния пазар на Европейския съюз. Затова търговците ще трябва да предвидят конкретно как ще предоставят допълнителна информация на потребителите, за да се гарантира прозрачност и защита на правата им при използването на нови дигитални инструменти в електронната търговия. Така едно от новите правила предвижда да се предостави информация за това, че цената на дадена услуга или продукт е била определена от търговеца при условията на автоматизирано вземане на решения и профилиране на поведението на потребителите, което позволява на търговците да преценят покупателната способност на потребителите. По този начин потребителят ще е информиран, че конкретната цена е предложена специално на него и същият продукт или услуга може да бъде намерен и на друга цена. Също така допълнителни изисквания за предоставяне на информация на потребителите се предвиждат и когато те използват онлайн място за търговия, при което контактът с търговеца е опосреден.
 
c) Право на отказ

Потребителите и към момента имат право в 14-дневен срок да се откажат от договор, сключен от разстояние. Директивата дава възможност на държавите членки да преценят дали да увеличат срока, в който може да се упражни това право, от 14 дни на 30 дни. Това удължаване на срока ще бъде в полза и на разположение на потребителя, когато търговецът е упражнил нелоялна търговска практика.
 
2. Заплащане на услуга чрез предоставяне на лични данни

„Омнибусната директива“, наред с две други директиви, прокарват концепцията, че личните данни могат да бъдат „цена“ за получаване на цифрова услуга или цифрово съдържание. Такъв е случаят, ако потребител получава услуга привидно „безплатно“, т.е. без да заплаща за нея с парични средства или друго имущество, но предоставя в замяна личните си данни. При това положение, правилата на Директивата ще се прилагат еднакво както към договори с потребител, при които последният заплаща цена, така и към договори, по които само предоставя личните си данни в замяна на получената цифрова услуга. Това ще промени преценката кои договори с потребители са безвъзмездни.
Доколкото тази концепция за личните данни като разменна монета е застъпена в три регулаторни акта на ЕС, може да се приеме, че това е обща регламентация в потребителското право, която урежда вече наложен в търговската практика модел. Той обаче влиза в противоречие с концепцията на Общия регламент относно защитата на личните данни („GDPR“) и на Хартата на основните права на Европейския Съюз (чл. 8), според които правото на защита на личните данни е основно човешко право, с което не може да се търгува. Предстои да видим как ще се прояви в практиката това концептуално разминаване в уредбата, дали ще предизвика нови промени в регулацията и дали ще доведе до отдръпване от силните позиции в защитата на личните данни за сметка на по-широката им търговска употреба.
 
3. Нови санкции

Следва да се отбележи, че новата уредба въвежда ясни критерии за налагане на санкции и посочване на конкретни максимални размери на тези санкции. За да се постигне ефективност в засилената защита на потребителите срещу неравноправни клаузи, нелоялни търговски практики и липса на информация и за да се дисциплинират търговците да спазват регулацията, „Омнибусната директива“ възприема подхода, който е предвиден в GDPR. Така санкциите, които ще се налагат при нарушаване на потребителската защита, ще бъдат в максимален размер не по-малко от 2 000 000 евро или 4% от годишния оборот на търговеца, извършил нарушението.

Държавите членки, включително България, трябва да въведат разпоредбите на Омнибусната директива в националните си законодателства до 28.11.2021 г. и да започнат да ги прилагат от 28.05.2022 г. За транспониране на Омнибусната директива в България се очаква да претърпят изменения Законът за електронната търговия и Законът за защита на потребителите.
 
Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения й обхват същата не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към автора й адвокат Невена Янева на e-mail: yaneva@kdbmlaw.com или на www.kdbmlaw.com.

По статията работиха: Екип на Investor.bg , редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари ()


Още от Web
YouTube записа важна победа в ЕС във връзка с авторското право